twitter facebook linkedin - -

EEBIC Meeting Rooms

EEBIC is een beheerder van investeringsfondsen die gespecialiseerd is in bedrijven met een sterke technologische component en die steunt op een rijke ervaring in de eerste fasen van de financiering. EEBIC beheert momenteel 13 fondsen, goed voor een totale waarde van 85 miljoen euro. De afgelopen 27 jaar heeft het bedrijf meegeholpen aan de financiering en begeleiding van 575 starters in België en in het buitenland. EEBIC zet zijn expertise ook in om strategisch advies te verstrekken aan ondernemers. Daarnaast ontwikkelt het een innovatief model voor een startup studio, ondersteund door een financieringsstructuur.

Onze expertisegebieden

EEBIC bouwt zijn activiteiten rond verschillende sectoren en specifieke profielen van bedrijven die op zoek zijn naar financiering of ondersteuning.

Onze partners

Fondsen, business angels, financieringsplatforms, … Onze partners bestrijken het volledige behoeftepakket van de ondernemers

Onze geschiedenis

Aanvankelijk richtte EEBIC zich op het aanbieden van werkruimten aan startups. Inmiddels is het profiel grondig veranderd en zijn wij een echte one-stop-shop voor investeerders en projectdragers.

Contact opnemen

Meer weten? Contacteer één van onze specialisten.