twitter facebook linkedin - -

Seeder Fund: nieuw fonds dat 80 start-ups financiert

De eerste twee gefinancierde projecten: Itinari en proUnity

Brussel, 27 oktober 2016 – Deze week gaat EEBIC Ventures van start met een achtste investeringsfonds voor Belgische start-ups. Het “Seeder Fund” beschikt momenteel over 12 miljoen euro. In nauwe samenwerking met een aantal van zijn aandeelhouders zorgt Seeder Fund op jaarlijkse basis voor financiële ondersteuning van een vijftiental start-ups. De steun is bestemd voor vernieuwende projecten in meerdere activiteitssectoren, maar richt zich in de eerste plaats op digitale innovatie. De twee eerste gefinancierde projecten zijn Itinari en ProUnity.

De toegang tot financiering vergemakkelijken voor start -ups

Het op initiatief van EEBIC Ventures opgerichte Seeder Fund wordt beheerd door voormalige ondernemers die vertrouwd zijn met de uitdagingen en moeilijkheden waarmee start-ups te maken krijgen. Dit zijn David Van Tieghem, Eric Vandoorne en Igor Iweins.

David Van Tieghem, Manager van Seeder Fund: “De beslissingstermijnen van de bestaande investeringsfondsen komen niet altijd aan de behoeften van ondernemers tegemoet. De eerste drie jaar van hun bestaan besteden ondernemers de helft van hun tijd aan het zoeken naar middelen. Seeder Fund wil de meeste vernieuwende en veelbelovende starters een oplossing bieden om deze handicap te overstijgen.”

Seeder Fund komt met een snelle financieringsoplossing in de opeenvolgende stappen die starts-ups doorlopen

Afhankelijk van het feit of ze nog echt in startmodus zitten of al aan de groeifase begonnen zijn, kunnen de oplossingen variëren van een lening tot een investering in kapitaal.

Igor Iweins, Manager van Seeder Fund: “Voor projecten in de startfase bestaat onze doelstelling erin na drie vergaderingen tot een akkoord te komen. De nabijheid van de managers bij deze start-ups maakt vervolgens een vlotte en snelle groei mogelijk van de projecten met het grootste potentieel. Zo moet 40% van de financiële middelen van het Fonds dienen om startups te lanceren. 60% van het geld is bestemd om bedrijven te helpen groeien, en dan in hoofdzaak projecten die zelf zijn kunnen starten dankzij financiering door het fonds.”

Seeder Fund beschikt vandaag over 12 miljoen euro en het is de bedoeling om het fonds de komende maanden uit te bouwen tot 20 miljoen euro. De geldmiddelen komen voort uit participaties van meerdere aandeelhouders van wie de meeste al in de ondernemerssector actief zijn en die er hun aanwezigheid en hun bijdrage willen vergroten. Deze aandeelhouders zijn zowel privé- als institutionele spelers als Securex, Axa Belgium, Finance.brussels/GIMB Groep, Sambrinvest en Hydralis.

Jef Van In, CEO van Axa België: “KMO’s en zelfstandingen vormen het economish kloppend hart van ons land. Door mee in dit fonds te stappen, willen we als facilitator fungeren voor de creatie van economische activiteit in België. Ons financiële commitment en onze aanwezigheid in de Raad van Bestuur evenals het Investment Committee, laten ons toe om onze jarenlange expertise ter beschikking te stellen van de geselecteerde start-ups, evenals hen de financiële mogelijkheden te bieden om zich te ontwikkelen.”

Twee projecten hebben alvast goedkeuring gekregen: Itinari en proUnity. Itinari ontwikkelt een vernieuwende benadering die reizigers moet helpen buiten het traditionele circuit om een reisweg uit te stippelen met activiteiten die hen interesseren en die aan hun eisen voldoen. ProUnity biedt ondernemingen een online platform voor de rekrutering en het administratief beheer van de freelancers aan wie zij opdrachten uitbesteden.

Start-ups op zoek naar kapitaal kunnen zich wenden tot www.seederfund.be

Over EEBIC Ventures

EEBIC Ventures beheert de investeringsfondsen Théodorus 1, 2 en 3 die zich toeleggen op spin-offs van de Université Libre de Bruxelles, Sherpa Invest 1 en 2, Transfund en Innovation Fund dat zich richt op de scheikundige sector. Samen houden deze fondsen ongeveer zestig participaties aan in ondernemingen met een sterk groeipotentieel. EEBIC Ventures is eveneens referentieaandeelhouder van de financieringsplatformen Look & Fin en Be Angels.

Dossiers worden gemakkelijker geïdentifieerd dankzij de nauwe samenwerking van Seeder Fund met een heel aantal organisaties die gespecialiseerd zijn in de begeleiding van ondernemers zoals universiteiten, incubatoren en deskundigennetwerken, en dat over het hele land.

Contact Igor Iweins: igor.iweins@eebic.be, 0477 63 67 66

Over www.itinari.com

Om zijn reizigers kwalitatief hoogstaande en pertinente activiteiten te kunnen voorstellen die steeds up-to-date zijn, werkt itinari samen met de toeristische diensten. Voor deze actoren op het terrein heeft itinari een platform ontwikkeld waarop zij onbeperkt culturele, toeristische en sportieve activiteiten en evenementen kunnen aanbevelen binnen het gebied waarvoor zij de promotie verzorgen.  Met de middelen die zijn opgehaald bij zijn eerste financieringsronde wil het bedrijf zijn aanbod upgraden naar Europese bestemmingen.

Over www.pro-unity.be

proUnity is een platform dat freelance deskundigen samenbrengt met ondernemingen voor een transparantere en snellere samenwerking tegen een prijs waar beide partijen beter van worden