twitter facebook linkedin - -

Onze Expertisedomeinen

EEBIC Ventures richt zich op de ontwikkeling van specifieke expertise in bepaalde sectoren – met name Biotech, Medtech en digitale startups – en marktsegmenten, om beter inzicht te krijgen in en te voldoen aan de behoeften van de verschillende marktspelers (investeerders, ondernemers, financiële partners enz.).

“Ik ben ervan overtuigd dat de beste manier om een startup of spin-off te begeleiden, erin bestaat er eerst in te investeren en hem vervolgens alle nodige ondersteuning te bieden, maar dan als investeerder”, aldus Olivier Belenger, CEO van EEBIC.

Universitaire spin-offs

Sinds 2003 houdt EEBIC zich bezig met het aanleggen en het beheer van de Theodorus-fondsen van de Université Libre de Bruxelles. Deze financiële instrumenten investeren in projecten van universitaire spin-offs. Aanvankelijk was het geld alleen bestemd voor spin-offs van de ULB, maar nu kan het ook worden toegewezen aan projecten van spin-offs van andere Belgische universiteiten. In totaal hebben de eerste vier Theodorus-fondsen al meer dan 60 miljoen euro geïnvesteerd in een 30-tal projecten, waaronder bekende namen als Bone Therapeutics, Ogeda en MastherCell.

Startkapitaal

In 2016 richtte EEBIC het Seeder Fund op, een financieel instrument dat bedoeld is om zeer snel startkapitaal te verstrekken aan veelbelovende en innovatieve projecten in de digitale sector. Doel hiervan is een leemte op te vullen in de Belgische aandelenmarkt en een zo flexibel mogelijke methodologie te ontwikkelen om snel (binnen 30 dagen) antwoorden en liquide middelen te kunnen verstrekken aan de projectdragers, terwijl de kwaliteit van de investeringen behouden blijft. Sinds de oprichting heeft het Seeder Fund al bijna 25 miljoen euro geïnvesteerd in een veertigtal projecten.

Transversale platformen

Om de financieringsbronnen en het strategisch advies te diversifiëren, heeft EEBIC ook zijn activiteitenportefeuille uitgebreid door mee te werken aan de oprichting van twee grote transversale platformen:

Het BeAngels-netwerk (60% van het aandelenkapitaal in handen), dat de projectdragers in contact brengt met private investeerders die zowel startkapitaal, ondersteuning en strategisch advies kunnen geven. Deze structuur genereert gemiddeld 40 financieringsoperaties per jaar, levert tal van praktische diensten aan ondernemers en speelt een belangrijke rol in het Belgische ecosysteem van startups.

EEBIC is eveneens aandeelhouder-oprichter van het grootste crowdlendingplatform, Look & Fin, dat aan iedereen die dat wil de mogelijkheid biedt geld te lenen aan projectdragers. Sinds de oprichting werd via dit platform al bijna 70 miljoen euro geleend aan ondernemers.

Spitstechnologie en digitale sector

Van de gentherapieën van Bone Therapeutics tot de holografische digitale microscopen van Ovizio, de collaboratieve logistiek van Shippr en het HR-platform van ProUnity: de verschillende financieringsinstrumenten die door EEBIC worden beheerd, richten zich op verschillende sectoren, maar houden een transversale focus op spitstechnologieën en digitale innovatie.